Generacja Cero

Prywatność i pliki cookie

Informacja o prywatności

Cero Generation Limited („Cero Pokolenie”, „my" oraz "nas”) szanuje prywatność ludzi, z którymi mamy do czynienia i przestrzegamy wysokich standardów praktyki i bezpieczeństwa w zakresie prywatności. Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi i w jaki sposób wchodzimy z Tobą w interakcję online.

Za każdym razem, gdy przetwarzamy dane osobowe, podejmujemy kroki w celu zapewnienia stosowania odpowiednich standardów praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Niniejsza Polityka prywatności Cero Generation („Informacja”) określa, dlaczego musimy gromadzić dane osobowe, w jaki sposób je zbieramy, co z nimi robimy, jak są przechowywane i komu możemy je udostępniać. Powiadomienie opisuje również, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do posiadanych przez nas informacji o Tobie lub je poprawić, w jaki sposób możesz zadawać dalsze pytania lub złożyć skargę, a także informacje o naszej stronie internetowej i działaniach online.

Zasady ochrony danych

Będziemy przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Oznacza to, że Twoje dane osobowe, które przechowujemy, muszą być:

· wykorzystywane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty

· zbierane wyłącznie dla ważnych celów, które wyraźnie Ci wyjaśniliśmy i nie są wykorzystywane w sposób niezgodny z tymi celami

· istotne dla celów, o których Ci powiedzieliśmy i ograniczone wyłącznie do tych celów

· dokładne i aktualne

· przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, o których Ci powiedzieliśmy

· przechowywane bezpiecznie

Informacje, które zbieramy

Jeśli jesteś użytkownikiem tej witryny, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazujesz, oraz ograniczone informacje przechwycone przez pliki cookie (patrz "Ciasteczka" sekcji poniżej). Zwykle obejmuje to:

 • Twoje imię
 • Twój numer telefonu komórkowego
 • Twój adres email
 • Twój zawód
 • Twoja domena i adres IP

Nie łączymy automatycznie Twojej domeny i adresu IP z żadnymi danymi osobowymi, które zdecydujesz się nam przekazać.

Jeżeli jesteś użytkownikiem tej strony, przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania oraz analizy ilości, rodzajów źródeł zapytań napływających do Cero Generation. Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania alertów lub innej komunikacji, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby przekazać Ci te alerty lub inną komunikację.

Podania o zatrudnienie

Zbieramy od Ciebie dane osobowe, jeśli ubiegasz się o pracę w Cero Generation.

Jeśli nie podasz danych osobowych

Jeśli jesteś użytkownikiem tej strony internetowej i nie przekazujesz nam odpowiednich danych osobowych lub danych osobowych, o które prosimy, nasza zdolność do udzielenia użytecznej lub terminowej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub dostarczenia Ci alertów lub innej komunikacji o które prosiłeś, mogą zostać naruszone.

Jak zbieramy Twoje dane

Zbieramy dane osobowe o Tobie bezpośrednio od Ciebie — może to być osobiście, w dokumentach, które nam przekazujesz, z rozmów telefonicznych, e-maili lub Twojego dostępu do naszej strony internetowej. Podejmujemy rozsądne kroki, aby zachować przejrzystość w kwestii tego, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy dane osobowe.

Jak przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy dane osobowe w rejestrach fizycznych i elektronicznych, w naszych siedzibach oraz siedzibach naszych usługodawców, co może obejmować przetwarzanie lub przechowywanie w chmurze, co w praktyce może oznaczać, że informacje te są przechowywane poza Wielką Brytanią. W takim przypadku podejmujemy kroki w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

Prowadzimy również rejestr naszych interakcji z Tobą (w tym telefonicznych, e-mailowych i online) oraz historii transakcji.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu, w jakim zostały nam przekazane, w tym do:

 • przetwarzać podania o pracę
 • komunikować się z Tobą i rozpatrywać lub badać wszelkie skargi lub zapytania.

Możemy również:

 • anonimizować Twoje dane dla naszych własnych celów, w tym badań rynku i opracowywania nowych produktów
 • wykorzystywać dane osobowe o Tobie w celu zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom finansowym oraz łagodzenia ich skutków
 • wykorzystywać lub zezwalać naszym podmiotom stowarzyszonym na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do powiązanych celów w zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz nam o tym powiedzieć, korzystając z dowolnej z poniższych metod.

Chociaż czasami możemy – jeśli jest to zgodne z prawem i za Twoją zgodą, jeśli to konieczne – udostępniać dane osobowe firmom, z którymi prowadzimy interesy (np. w zakresie rozwoju produktów, umów joint venture lub umów dystrybucyjnych), nie sprzedajemy danych osobowych w celach marketingowych innym organizacji lub zezwolić na to takim firmom.

Kiedy Twoje informacje zostaną ujawnione

Z zastrzeżeniem we wszystkich przypadkach lokalnego prawa, możemy udostępniać dane osobowe w ramach Cero Generation i możemy ujawniać dane osobowe poza Cero Generation:

 • zewnętrznym dostawcom usług w celu udzielenia pomocy w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub pomocy w dystrybucji alertów i innej komunikacji oraz utrzymywaniu list kontaktów.
 • naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w związku z naszą działalnością (m.in. archiwizacja, audyt, księgowość, kontakt z klientem, doradztwo prawne, biznesowe, bankowość, płatności, dostawa, przetwarzanie danych, analiza danych, pośrednictwo informacyjne, mailing, marketing, badania, dochodzenie, ubezpieczenie, weryfikacja tożsamości, pośrednictwo, konserwacja, powiernictwo, sekurytyzacja, serwis internetowy i usługi technologiczne)
 • w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, takich jak te nałożone przez organy regulacyjne, wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub w uzasadnionych przypadkach powstałych w związku z postępowaniem sądowym
 • do naszych oddziałów
 • w celu zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom finansowym oraz łagodzenia ich skutków

W pewnych okolicznościach strony, którym ujawniamy dane osobowe, mogą działać poza Wielką Brytanią i Unią Europejską. W takim przypadku podejmujemy kroki w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą oraz przestrzegania lokalnego prawa w odniesieniu do przekazywania danych z jednej jurysdykcji do drugiej. Strony te z kolei mogą udostępniać takie informacje rządom takich innych krajów zgodnie z wymogami lokalnego prawa.

Dbanie o dokładność i aktualność informacji

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby wszystkie posiadane przez nas informacje były jak najdokładniejsze. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i poprosić o ich poprawienie, jeśli uważasz, że posiadane przez nas informacje o Tobie są niedokładne lub niekompletne.

Dbanie o bezpieczeństwo informacji

Korzystamy z procedur i technologii bezpieczeństwa, aby chronić posiadane przez nas informacje. Dostęp i wykorzystanie danych osobowych w Cero Generation ma na celu zapobieganie nadużyciom lub bezprawnemu ujawnieniu informacji – obejmuje to wewnętrzne zasady, audyty, szkolenia i monitorowanie personelu.

Jeśli inne organizacje świadczą usługi wsparcia, wymagamy od nich podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony prywatności przekazywanych im informacji.

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich danych lub je poprawić?

Możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia. W normalnych okolicznościach zapewnimy Ci pełny dostęp lub wprowadzimy żądane poprawki do Twoich danych. Mogą jednak istnieć pewne powody prawne lub administracyjne, aby odrzucić te wnioski. Jeśli Twoja prośba zostanie odrzucona, podamy Ci powód (jeśli możemy). Jeśli zdecydujemy się nie dokonywać żądanej korekty Twoich danych osobowych, a Ty się z tym nie zgadzasz, możesz poprosić nas o zanotowanie żądanej korekty informacji.

Radzenie sobie z Cero Generation online

Kiedy odwiedzasz stronę Cero Generation, zazwyczaj przeglądasz anonimowo, chyba że zalogowałeś się do portalu klienta lub uzyskałeś dostęp do strony internetowej za pomocą spersonalizowanej komunikacji od Cero Generation.

W przypadku wszystkich odwiedzających naszą witrynę internetową używamy plików cookie i innych technologii przeglądarek internetowych w celu zbierania informacji, takich jak serwer, na którym jest zalogowany komputer, typ przeglądarki (na przykład Internet Explorer, Chrome lub Firefox) oraz adres IP. (Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera i wymagany do korzystania z Internetu). Możemy również uzyskać lokalizację powiązaną z adresem IP.

Po zalogowaniu się do portalu Cero Generation, uzyskaniu dostępu do naszej strony internetowej z wiadomości e-mail lub innej spersonalizowanej komunikacji wysłanej do Ciebie lub przekazaniu nam danych osobowych poprzez wypełnienie formularza online, możemy być w stanie Cię zidentyfikować i możemy to połączyć z innymi informacjami w celu zapewnienia lepszego doświadczenia online. Jeśli wolisz nie być identyfikowanym, możesz usunąć pliki cookie i ponownie skonfigurować preferencje plików cookie w przeglądarce internetowej (patrz poniżej).

Ciasteczka

Używamy plików cookies w następujących celach:

 • personalizacja – używamy plików cookies, aby przechowywać informacje o Twoich preferencjach i personalizować dla Ciebie naszą stronę internetową (pliki cookies wykorzystywane w tym celu to: trp_język);
 • bezpieczeństwo – stosujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług (pliki cookies wykorzystywane w tym celu to: _gat);
 • zgoda na pliki cookie – wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania Twoich preferencji w zakresie korzystania z plików cookies szerzej (pliki cookies wykorzystywane w tym celu to: hu_zgoda);
 • rozwój – stosujemy pliki cookies, aby móc w czasie rzeczywistym wdrażać lub zmieniać zawartość naszego serwisu (pliki cookies wykorzystywane w tym celu to: elementarz I;
 • analiza – używamy plików cookie, które pomagają nam analizować korzystanie i działanie naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: _ga, _ga_#, _kołowacizna).

Pliki cookies wykorzystywane przez naszych usługodawców

 • Nasi usługodawcy korzystają z plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.
 • Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu z naszego serwisu za pomocą plików cookies. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszego serwisu. Więcej informacji na temat wykorzystania informacji przez Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/ i możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy. Odpowiednie pliki cookie to: zbierać, _ga, _gat_gtag_UA_225060073_1, _ga_FERVYVRRK8, _ga_S4WEZ1SRT8, _kołowacizna
 • Korzystamy z Bamboo HR, aby świadczyć nam usługi w zakresie zasobów ludzkich. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie w celu równoważenia obciążenia, dostarczania treści witryny i obsługi połączenia DNS dla nas jako operatora witryny. Z polityką prywatności tego usługodawcy możesz zapoznać się pod adresem https://www.bamboohr.com/privacy-policy/. Odpowiednie pliki cookie to:_cfuvid.
 • Korzystamy z Hu-manity.co, aby mieć pewność, że konfigurujemy naszą witrynę internetową w sposób uwzględniający Twoje preferencje dotyczące prywatności. Usługa ta wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętania Twoich preferencji w zakresie stosowania plików cookies w naszym serwisie. Z polityką prywatności tego usługodawcy możesz zapoznać się pod adresem https://hu-manity.co/privacy-policy/. Odpowiednie pliki cookie to: sesja hu I hu-config.

Zarządzanie plikami cookies

Większość przeglądarek umożliwia odmowę przyjęcia plików cookies i ich usunięcie. Metody tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookies można jednak uzyskać korzystając z poniższych linków:

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Preferencje plików cookie

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, klikając symbol pliku cookie w lewym dolnym rogu tej strony.

Twoje prawa, jeśli jesteś w Unii Europejskiej

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz prawo dostępu do swoich danych; poprawienia lub sprostowania Twoich danych; usunięcia Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem; przetwarzania Twoich danych wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem; do przeniesienia kopii Twoich danych do innego administratora; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w sposób inny niż zgodny z prawem; oraz do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych. Proszę napisz jason.rowlands@cerogeneration.com do wykonywania któregokolwiek z tych praw.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące prywatności lub przetwarzania informacji, napisz do jason.rowlands@cerogeneration.com lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Prosimy o zaznaczenie komunikacji do wiadomości naszego Specjalisty ds. Prywatności. Odpowiemy, aby poinformować Cię, kto zajmie się Twoją sprawą i kiedy możesz spodziewać się dalszej odpowiedzi.

Jeśli Twoje obawy nie zostaną rozwiązane w sposób satysfakcjonujący, możesz przekazać swoją skargę do zewnętrznego systemu rozstrzygania sporów lub organu regulacyjnego (jeśli przebywasz w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz skontaktować się z jednym z organów ochrony danych znalezione tutaj: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 lub tu: https://ico.org.uk/). Możemy również podać szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego programu/regulatora, ponieważ mogą one różnić się w zależności od jurysdykcji lub produktu.

Host witryny

Nasz gospodarz zbiera dane osobowe podczas odwiedzania tej witryny, w tym:

 • Informacje o Twojej przeglądarce, sieci i urządzeniu
 • Strony internetowe, które odwiedziłeś przed wejściem na tę witrynę
 • Twój adres IP

Dane te są wymagane do działania tej strony internetowej oraz do ochrony i ulepszania jej platformy i usług.

Informacja zaktualizowana we wrześniu 2023 r

pl_PLPolski

Imie

Zawartość