South Gloucestershire, Anglia

Projekt Skowronek Zielony

Pierwszy projekt z portfela Cero and Enso Energy, Larks Green, znajduje się w południowym Gloucestershire w Anglii i będzie generował 49,9 MW energii każdego roku dla brytyjskiej sieci krajowej. Oczekuje się, że spowoduje to wypchnięcie 23 000 ton CO2 rocznie i wytworzenie energii elektrycznej odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 17 000 domów w Wielkiej Brytanii. Lokalny system magazynowania akumulatorów będzie dostarczał energię do sieci lokalnej w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Larks Green jest obecnie w budowie.

Cero i Enso Energy współpracują przy wspólnym przedsięwzięciu opartym na rozwoju projektów fotowoltaicznych i akumulatorów w Wielkiej Brytanii. Partnerstwo zostało nawiązane w celu stworzenia jednego z największych niesubsydiowanych brytyjskich portfeli energii słonecznej i akumulatorów, który zapewni energię odnawialną społecznościom i przedsiębiorstwom w całej Wielkiej Brytanii.

Inne projekty

Gotowy do omówienia projektu?

Imie

Zawartość